Pelle Pura  - Skincare
Privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Pelle Pura Huidverzorging verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt bij Pelle Pura Huidverzorging, of om een andere reden persoonsgegevens aan Pelle Pura Huidverzorging verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke.
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
Pelle Pura Huidverzorging, Egtenrayerhof 25 5928RW Venlo, 06-20476345, KvK: 54518741

2. Welke gegevens verwerkt Pelle Pura Huidverzorging en voor welk doel.
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
      a) Voor- en achternaam, geboortedatum
      b) Adresgegevens
      c) Telefoonnummer, e-mailadres
      d) Gezondheidgegevens  via huiddiagnose/intakeformulier
2.2 Pelle Pura Huidverzorging verwerkt de in aub 2.1 genoemde persoonsgegevens      voor de volgende doeleinden:
      a) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele wijziging/annulering daarvan.
      b) Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Pelle Pura Huidverzorging.
      c) Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
      d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, wenkbrauwen of wimpers worden gedeeld op social media enkel en alleen na schriftelijke  toestemming van de klant.


E-mailberichtgeving:
Pelle Pura Huidverzorging gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere informatie van Pelle Pura Huidverzorging te sturen.

3. Bewaartermijnen
Pelle Pura Huidverzorging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden deze persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Pelle Pura Huidverzorging passende 
      maatregels genomen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Pelle Pura Huidverzorging
      gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker heeft 
      Pelle Pura Huidverzorging een verwerkersovereenkomst en/of zal deze uiterlijk met 
      ingang van de nieuwe Privacywet (25 mei 2018) tot stand zijn gekomen.

5. Inzakerecht, verwijdering en vragen/klachten
5.1 Via de eigenaresse van Pelle Pura Huidverzorging kunt u een verzoek indienen om uw 
      persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Pelle Pura
      Huidverzorging zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na 
      ontvangst hierover informeren.
5.2 indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens
      als bedoeld in art. 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Pelle Pura Huidverzorging uw
      persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met 
      de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te lezen.